WEB PER A DISPOSITIUS MÒBILS


Per menys del que espera pot tenir la seva web en versió per a dispositius mòbils, dia a dia creix el número d'usuaris de dispositius mòbils que naveguen per Internet.

Web 2.0 html5 per a dispositius mòbils.

Actualment, a Espanya, més del 55% de la població disposa d’un Smartphone i l’utilitza cada dia per navegar per Internet i rebre correu electrònic.

Per aquest fet es fa necessari la creació de la versió mòbil de la seva pàgina web, per fer-la més accessible des d’aquests dispositius.

La creació d’una web per a mòbil requereix menys recursos econòmics del que es podria pensar, ja que en la majoria de casos es pot aprofitar part de la programació i sols cal una remodelació.

Cada dia, més persones utilitzen aquests dispositius per treballar, per buscar informació, per trobar proveïdors, per llegir correu i notícies.

Moltes de les pàgines no estan preparades per a ésser visualitzades des de dispositius mòbils, ja sigui per qüestions de disseny o tecnologia, per exemple, els populars iPhone i iPad, no accepten la tecnologia Flash.

Cal preparar una versió “mòbil” per aquells apartats de la seva web que puguin tenir més importància, de manera que de forma automàtica es visualitzi una o altra versió en funció del dispositiu que faci la petició de la URL, ja sigui un PC de sobretaula o un dispositiu mòbil.

Amb les noves tecnologies és habitual consultar el correu electrònic des del Smartphone, per això, si en els nostres correus de notícies oferim visites a enllaços de la nostra web, caldrà que aquestes URL es visualitzin correctament tant des del PC de sobretaula com des del telèfon mòbil.

També és cada vegada més freqüent l’ús de codis QR, aquest sistema està actualment en alça, és un bon moment per aprofitar-ho i fer que la gent accedeixi a la seva web des del seu smartphone i així guanyar potencials clients, gràcies a la difusió gràfica de QR en furgonetes, camions, albarans, factures, premsa escrita, etc...
Els codis QR porten la URL de la seva web sense necessitat d’escriure l’enllaç.

Podeu demanar-nos pressupost sense compromís.

Informació complementaria relacionada:
- Document elaborat per IAB Europe, sobre l’accés a Internet a través de dispositius mòbils a 19 països d’Europa
- Article sobre l’ús dels smartphones