MARKETING ONLINE


Té web però els principals cercadors no el troben?
El propòsit final de qualsevol campanya de màrqueting és convèncer a les persones, organitzacions o societat, que escullin els nostres serveis o productes, perquè això redundarà en el seu propi interès.

Social Media Optimization Per aconseguir-ho hi ha diferents eines de Marketing Online, d’entre elles li oferim:
1. Màrqueting de Cercadors
2. Social Media Optimization (Optimització de Mitjans Socials)
3. Marketing de continguts
4. Assessorament en E-mail Marketing


PLA DE SERVEI COMMUNITY MANAGEMENT

1. Marketing de Cercadors

Un bon posicionament en les pàgines de resultats és sinònim de tràfic abundant a la seva pàgina web.
Els buscadors ofereixen dos tipus de resultats com a resposta a una cerca:

1.1. Posicionament SEO

El posicionament SEO (Search Engine Optimization) és el posicionament natural de les pàgines, basat en el coneixement del funcionament dels cercadors i els seus mecanismes de recerca. Permet:
  - situar les pàgines web en els llocs idonis i més freqüentats pels usuaris d'Internet
  - divulgar la seva pàgina web
  - aportar a la seva pàgina visitants que puguin representar beneficis econòmics per a la seva empresa.
És una de les eines més idònies per a la realització de promocions i campanyes a Internet.

• Objectius del posicionament SEO

El principal objectiu del projecte d’optimització i alta en cercadors, és augmentar el nombre de visites de qualsevol website, posicionant la pàgina en els primers resultats dels principals cercadors com Google, Yahoo i MSN , i incrementar el tràfic a Internet.
Li facilitem el treball dels cercadors perquè els seus clients potencials el trobin a vostè i no vostè a ells.

• Què oferim amb el posicionament SEO?

Aquest servei requereix un anàlisi previ profund, un procés de transformació d'optimització del codi font de la pàgina (aquella part que és invisible al usuari), és a dir, un bon disseny i programació web i un bon seguiment de tots els moviments estadístics de la pàgina al llarg dels mesos.
Aquest servei queda detallat de la següent manera:
  - Anàlisi global de seu lloc web (website), en quant a utilitat i accessibilitat per a l'usuari, facilitant als cercadors d’Internet per tal que indexin la seva pàgina i eliminant els obstacles i possibles errors del lloc.
  - Estudi i revisió de les paraules clau, títols, descripcions i personalitzar-los per a cada subapartat i la seva optimització.
  - Optimització del codi font de la pàgina web.
  - Optimització dels noms dels fitxers.
  - Revisió de la densitat i qualitat dels continguts i la seva millora.
  - Potenciació de les etiquetes "alt" lligades als títols i a les paraules clau per a cada apartat.
  - Estudi, disseny i publicació dels fitxers robots i sitemaps adaptant-los a cada website.
  - Alta manual als principals cercadors.
  - Potenciació i recerca d'enllaços amigables que apugin el PageRank del lloc web, intercanvi d'enllaços.
  - Complementació, si s’escau, amb posicionament SEM - Anuncis patrocinats (Google Adwords).
  - Recerca i alta a directoris relacionats amb l'activitat de cada empresa.
  - Estudi del seu domini, caducitat, aparició en llistes negres, entre altres.
  - Instal•lació i seguiment d’estadístiques complexes que serveixin per treure conclusions i d'aquí fer millores a la web.
Per això, complementem els nostres serveis oferint als nostres clients el servei de hosting (allotjament web) on tenim el servidor preparat per fer un seguiment exhaustiu dels moviments de la pàgina.

1.2. Posicionament SEM (Anuncis patrocinats)

El posicionament SEM (Search Engine Marketing), és la publicitat per pagament a través d’anuncis patrocinats.
Permeten una elecció concreta en funció del pressupost marcat.
Els anuncis apareixen a la dreta de la pàgina de resultats de recerca o a l'encapçalament de resultats del cercador Google, de forma ressaltada.
Ordeorum: posicionament SMO, SEO i SEM

• Objectius del posicionament SEO

  - Aconseguir augmentar el tràfic a la nostra pàgina web.
  - Optimitzar la qualificació de l’usuari.
  - Augmentar els contactes i les vendes.
  - Cerca constant de clients nous.
  - Augmentar el poder de la marca.

Per aconseguir-ho, és fonamental tenir present el temps que tardarà la seva pàgina en estar posicionada a Google, el treball constant, la capacitat d’adaptació i el dinamisme.

• Què oferim amb el posicionament SEO?

Oferim un servei d’anàlisi constant i d’estudi continuat, treballant amb Google Adwords i Google Analytics.

Google Adwords

Google Adwords ens ofereix el sistema basat en la regla del pagament per clic (PPC=Pay per clic) d'un potencial client, a l'enllaç que el conduirà a la seva pàgina. Un nou visitant és un potencial client.
Els anuncis patrocinats són campanyes PPC.
El contractant decideix el pressupost mensual que hi vol destinar i paga una quota fixa cada vegada que el potencial client fa clic en la publicitat, fins a arribar al màxim mensual estipulat.

La seva publicitat estarà dirigida només a les persones interessades per la seva oferta i els seus productes o serveis.
Gràcies a la Campanya d'Enllaços Patrocinats a Google Adwords, els potencials clients trobaran la seva pàgina.
Realitzem i gestionem les seves campanyes buscant als clients que puguin arribar a ser clients veritables, els quals puguin aportar beneficis econòmics.

Juntament amb vostè, prepararem els eslògans publicitaris que millor representin les qualitats de la seva empresa i triats d'acord amb els estàndards de Google.
Li fem una proposta que serà consensuada amb vostè abans de publicitar-la.

El cost que s’estipula per cada paraula i cada clic, està subjecte al preu de mercat i per tant depèn de la llei de l'oferta i la demanda, que farà que l’anunci es col•loqui en una o altra posició. Si oferim un preu molt baix en front als competidors, costarà molt que l’anunci surti i acabarem el mes sense arribar al marcador estipulat; per contra, si oferim un preu massa alt, en pocs dies ens menjarem el nostre pressupost i sols arribarem a un nombre molt petit de potencials clients.

Els períodes mínims aconsellables per engegar una campanya al Google Adwords, per afavorir el posicionaments SEO, són de 9 a 12 mesos.

Google Analytics

Gràcies a Google Analytics i també al servei d’estadístiques del servidor, podrem fer un seguiment i anàlisi del seu web que proporciona informació molt valuosa sobre el tràfic del lloc web (website) i l'eficàcia del Pla de Màrqueting, per tal de dissenyar anuncis més orientats a millorar les iniciatives de màrqueting i a crear llocs web que generin més conversions.

El posicionament SEM (Anuncis patrocinats),
és un bon complement del posicionament SEO i SMO.

1.3. Social Media Optimization

El Social Media Optimization (SMO) fa referència a l’estratègia i les les accions desenvolupades en els mitjans de comunicació socials (social media) i l'optimització d'aquests per aconseguir els objectius de màrqueting i/o comunicació fixats en el Pla de Màrqueting Digital de la seva empresa.
La figura destinada a cobrir aquesta responsabilitat és el Social Media o Community Manager.
És el professional encarregat d’analitzar el seu sector i competència als mitjans socials i entorn 2.0, crear una estratègia adequada a la seva empresa i un Pla de Mitjans Socials, generar contingut i fomentar la bona relació entre els usuaris i la marca, dinamitzant i desenvolupant la seva comunitat per compartir i conversar. I finalment, analitzar la seva reputació online, i monitoritzar les accions.

• Objectius del SMO

  - Gestionar la notorietat d’una marca.
  - Obrir un nou canal de comunicació amb clients i clients potencials.
  - Fer que la seva informació es trobi el més fàcil possible, dins i fora de la seva pagina web, amb la finalitat d’arribar al públic potencial.
  - Generar contingut a diversos mitjans socials (Facebook, Twitter, blog corporatiu, grups de discussió en xarxes professionals...) i en altres sites on hàgim detectat que participa la seva comunitat (fòrums, grups, xarxes ...)
  - Atraure trànsit a la seva web de manera ràpida.
  - Ampliar la difusió de la seva empresa.
Posicionamiento web, Ordeorum - Manresa (Barcelona)

• Què oferim amb el posicionament SMO?

El servei que oferim com a Social Media Management o Community Management consisteix en:
  - Coordinació amb l’empresa sobre quines són les estratègies de Marketing Online escollides i quins objectius del Pla de Marketing i Comunicació es planteja.
  - Elaboració del Pla de Mitjans Socials.
  - Identificació i definició de la seva target (públic al qual ens dirigim).
  - Establiment dels mitjans socials a utilitzar en funció de les característiques de la seva empresa, del sector i dels objectius marcats.
  - Escolta i lectura tant d’allò que opina la comunitat, com altres usuaris, com la competència. Lectura sobre el mercat i també escolta de l’empresa per tenir-ne un bon coneixement i vetllar pels seus objectius.
  - Elaboració d’estratègies. A partir del què escoltem, extraiem informació rellevant amb la qual elaborem estratègies adequades perquè la relació entre comunitat i marca sigui el millor possible.
  - Comunicació efectiva a partir de las estratègies planificades. Gestionem i mantenim els social media de la seva empresa; i transmetem tant en ells com a la pròpia empresa, informant, compartint i conversant.
  - Elaboració d’informes d’anàlisi. Mesurem i avaluem la seva reputació online i els resultats qualitatius i quantitatius de les accions fetes i ho plasmem als informes periòdics. Aquests informes ens serveixen per replantejar millores en les estratègies marcades i aconseguir el millor benefici tant per la comunitat com per a la marca.

Tenim presents els aspectes legals sobre:
  - protecció de dades i privacitat
  - drets d’autor i propietat industrial
  - qüestions penals
  - organitzacions de sortejos i concursos online

Ens caracteritzem per la professionalitat i la passió per la nostra feina.

PLA DE SERVEI COMMUNITY MANAGEMENT

2. Marketing de continguts

Aquest tipus de màrqueting consisteix en crear contingut útil i rellevant relacionat amb la nostra marca o sector i difondre’l a Internet de forma gratuïta.
Un aspecte fonamental d’aquestes accions, és que no continguin missatges comercials. La seva eficàcia es basa en aportar contingut de valor sense demanar res a canvi.
Els destinataris d’aquest contingut són les persones de l’empresa i del sector, els clients actuals i els potencials i les persones de l’entorn d’aquests últims.
L’objectiu és transmetre als usuaris la professionalitat i qualitat de la nostra marca a través d’aquests continguts, per això s’ha de ser molt curós.

Aquest tipus de màrqueting es pot oferir a través de diverses formes en funció dels objectius i necessitats de cada empresa. Pot ser a través d’un blog, de newsletter, d’eBooks, de tutorials, etc.

Nosaltres li oferim la possibilitat de crear i gestionar aquest tipus de contingut i també assessorar-lo perquè ho pugui fer vostè, de la manera més eficient possible.

3. Assessorament en email marketing

S’entén per email marketing, el màrqueting de missatges comercials directes dirigits a un grup o de forma personalitzada a través del correu electrònic, a aquelles persones que prèviament n’han donat la seva autorització.

Cal defugir de la metodologia spam per assegurar una fidelitat dels seus clients, per això l’assessorem en aquest sentit i en quines són les eines més favorables i eficients.